FAQ

Wat kost mediation?

Je kunt ons inhuren voor alle mogelijke conflicten. Uit de praktijk blijkt dat de mediation kosten vrij constant zijn: gemiddeld zijn 3 tot 5 mediation gesprekken voldoende om je conflict op te lossen. Uurtarief particulieren € 150,00 (excl. 21% BTW). Wij beschikken in het hele land over eigen locaties voor de mediation. Maar het is ook mogelijk dat de mediator naar een andere afgesproken plek komt. Als de plek waar de mediation plaats heeft maar neutraal is. Gesubsidieerde mediation Tot een bepaalde inkomens- en vermogensgrens heb je recht op 'gesubsidieerde mediation'. Je krijgt dan een mediation toevoeging. Dat betekent dat de kosten voor een mediation grotendeels vergoed worden door de overheid. Op de website van de Raad voor rechtsbijstand kun je opzoeken of je voor gesubsidieerde mediation in aanmerking komt: inkomens- en vermogensgrenzen gesubsidieerde mediation. Let op: niet alle mediators werken op subsidiebasis. Neem contact op en vraag naar de mogelijkheden.

Hoe verloopt een mediation?

Mediation bestaat uit een aantal gesprekken tussen beide partijen, onder leiding van een gecertificeerde mediator. Gemiddeld zijn 2 tot 4 gesprekken nodig van elk ongeveer anderhalf uur. In het eerste gesprek worden de spelregels uitgelegd. Deze staan ook in de mediationovereenkomst, die beide partijen ondertekenen. Ook staat er bijvoorbeeld in dat er vertrouwelijk met gegevens moet worden omgegaan en wat de kosten zijn. Verder wordt besproken wat er nu eigenlijk precies speelt. Oplossingen De mediator brengt van beide partijen alle belangen in kaart, ook de niet-juridische. Partijen moeten bijvoorbeeld in de toekomst met elkaar blijven samenwerken en dan is het in hun belang dat de ze goed met elkaar kunnen praten. In de gesprekken zoek je stapsgewijs naar oplossingen waarmee beide partijen vrede kunnen hebben. De oplossingen kunnen puur praktisch zijn, maar ze kunnen ook gericht zijn op verbetering van de onderlinge communicatie. Aan het eind van elk gesprek vat de mediator samen wat er bereikt is en wordt een vervolgafspraak gemaakt. De gevonden oplossingen worden aan het eind van de mediation gecontroleerd op haalbaarheid. Hierbij wordt zo nodig een externe deskundige (bijvoorbeeld een advocaat of een financieel adviseur) ingeschakeld. Zijn de oplossingen haalbaar dan worden ze vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Hierin staat welke taken en verplichtingen beide partijen op zich hebben genomen.

Wanneer kies je voor mediation?

Mediation is eigenlijk geschikt voor alle soorten conflicten. Voor grote en kleine conflicten en voor alle partijen. Dus niet alleen particulieren, maar ook bedrijven, instanties en overheden. En voor alle soorten geschillen, zoals arbeidsconflicten, familiezaken, burenruzies, consumentenzaken en verschil van mening met de gemeente of andere overheid. Mediation is mogelijk (en vaak beter dan procederen):
  • Als er snel een oplossing moet komen. Hoe eerder het conflict de wereld uit is, hoe beter. Dan kunnen beide partijen verder. Als beide partijen invloed willen hebben op de uiteindelijke uitkomst. Mensen houden zich ook beter aan afspraken waar ze zelf aan hebben meegewerkt.
  • Als er niet alleen juridische zaken, maar ook andere zaken rondom het conflict moeten worden opgelost.
  • Als beide partijen ook na het conflict nog een goede relatie willen of moeten onderhouden. Ga je scheiden en heb je kinderen, dan moet je samen een ouderschapsplan opstellen. Een mediator kan helpen bij het maken van afspraken. Een gezamenlijke oplossing is met name voor de kinderen het beste.
  • Als beide partijen bereid zijn met elkaar te praten. Als beide partijen wel van goede wil zijn, maar communicatieproblemen hebben. Je praat niet meer met elkaar, maar wil eigenlijk wél graag het conflict oplossen. Of je praat nog wel, maar kunt het niet samen eens worden. Een mediator kan je dan helpen.

Wat is de rol van de mediator?

De mediator is bemiddelaar tussen partijen. Hij is gespreksleider en faciliteert het gesprek. Hij zorgt voor de voortgang in de richting van een oplossing. De mediator is onafhankelijk en onpartijdig en heeft geen enkel belang bij de uitkomst van het conflict.

Wat kan ik besparen wanneer ik voor mediation kies?

Een geslaagde mediation leidt tot een oplossing waar beide partijen zich in kunnen vinden. Dat betekent dat je baas bent over je eigen oplossing. Daarom zal die oplossing voor jouw situatie ook veel beter werken dan een uitspraak van de rechter. Met mediation bespaar je dus stress, want je houdt de oplossing zelf in de hand. Daarnaast is één mediator uiteraard een stuk goedkoper dan twee advocaten. Mediation bespaart dus ook geld. Tot slot bespaar je tijd, want procedures bij de rechtbank duren vaak erg lang. Zo niet mediation, want daar bepaal je zelf hoeveel tijd het kost.

Waarom is het belangrijk om voor een gecertificeerde mediator te kiezen?

In tegenstelling tot "NMI-erkende" of "NMI-geregistreerde" mediators, voldoen NMI-gecertificeerde aan de srengst geldende kwaliteitseisen. Omdat je niet zomaar naar de mediator gaat, is het van groot belang dat je een mediator kiets die door een onafhankelijk certificeringsbureau als gekwalificeerd is beoordeeld.