Kosten

De kosten van mediation zijn (voor particulieren) € 95,00* per uur (excl. BTW) en € 140,00 per uur (excl. BTW) voor bedrijven. De ervaring leert dat veel conflicten in 4 à 6 sessies van 2 uur worden opgelost. Het is gebruikelijk dat de betrokken partijen gezamenlijk de kosten van de mediation betalen, hetgeen dan neerkomt op € 47,50 resp. € 70,00 per uur (excl. BTW) per partij. De afspraken hierover zullen worden opgenomen in de mediationovereenkomst.

De kosten van conflictadvisering zijn € 75,00 per uur (excl. BTW)

Ingeval van budgettaire beperkingen vraag naar onze speciale ‘sociale’ tarieven en voorwaarden.

Mogelijke bijkomende kosten kunnen zich voordoen indien derden, als een advocaat, taxateur, notaris, accountant of pensioendeskundige geraadpleegd moeten worden.
De mediationsessies vinden altijd plaats op neutrale locaties.

* MEDIATION EERST is een voorstander van het gebruik van 2 mediators, dus afhankelijk van het type bemiddeling kunt u twee mediators verwachten. Deze methode heeft een 15% meerprijs.

Facturering

Facturering vindt maandelijks plaats. Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum, onder vermelding van het factuurnummer en dossiernummer.