Wat is mediation?

Bij mediation werk je onder begeleiding van een neutrale derde partij – de mediator – samen aan een oplossing voor je probleem. Dat heeft veel voordelen: je houdt zelf de regie, en de oplossing die je samen uitwerkt en accepteert is een oplossing op maat.

Voordat partijen tot mediation komen, zijn zij vaak vastgelopen, waarbij communicatie ernstig is verstoord en standpunten zijn verhard. Men voelt zich niet begrepen, niet gezien of niet gehoord.
De mediator brengt door middel van interventies en andere technieken partijen er toe om (weer) naar elkaar te luisteren. Partijen krijgen nieuwe inzichten en er ontstaat ruimte om los te laten, naar de werkelijke motieven en wensen van de ander en zichzelf te kijken en creatief mét elkaar aan oplossingen te werken.

De mediationovereenkomst

Voorafgaan aan de eerste besprekingen ontvangen partijen de mediationovereenkomst. Hierin worden alle belangrijke zaken vastgelegd die van belang zijn om het mediationproces goed te doorlopen. Belangrijke uitgangspunten in de mediation zijn onder andere vrijwilligheid, vertrouwelijkheid en de inspanningsverplichting. Verder moet u denken aan zaken als verdeling van de kosten, bevoegdheid en dergelijke. Tijdens de eerste bespreking nemen we, indien nodig, de tijd om de mediationovereenkomst mondeling door te nemen. Op het moment dat partijen hebben ingestemd met de mediation en het reglement aanvaarden wordt de mediationovereenkomst ondertekend.

Wat is mediation? Een mediator kweekt begrip voor elkaar.

Een mediator kweekt begrip voor elkaar.

De mediation

Bij mediation werk je onder begeleiding van een neutrale derde partij – de mediator – samen aan een oplossing voor je probleem. Dat biedt veel voordelen: je houdt zelf de regie, en de oplossing die je samen uitwerkt en accepteert is een oplossing op maat.

Tijdens de mediation krijgen partijen de mogelijkheid hun versie van en visie op het conflict te delen. Partijen kunnen aangeven wat ze willen bereiken en wat voor hun van belang is. Vervolgens bespreken ze de (on)mogelijkheden die er zijn om tot een oplossing of uitkomst te komen. Het mediationproces is opgebouwd uit verschillende fasen. De opbouw van het mediationproces is niet willekeurig, doch berust op de uitkomst van onderzoek naar hoe mensen met conflicten omgaan en hoe men geschillen zo effectief mogelijk kan oplossen.

Tijdens de onderhandelingen gaan partijen samen op zoek naar een oplossing voor hun conflict. Een conflict is iets wat men gemeenschappelijk heeft met de andere partij en het is zaak hier gezamenlijk uit te komen. De mediator faciliteert partijen bij dit proces en is neutraal, in die zin dat de mediator geen partij kiest en ook niet een bepaalde uitkomst op het oog heeft. De mediationsessies vinden altijd plaats op neutrale locaties.

De vaststellingsovereenkomst

Het resultaat van de mediation leggen we vast in een vaststellingsovereenkomst. Dit is een juridisch bewijsstuk waarin schriftelijk de afspraken staan op een manier dat er later geen onduidelijkheden bestaan over de gemaakte afspraken. Na ondertekening van deze overeenkomst eindigt de mediation.

Meer weten over mediation in het algemeen of wat mediation voor u kan betekenen? Neem dan contact op of bel mij: 0610949917 voor een vrijblijvend gesprek.