Voor wie is mediation geschikt?

MEDIATION EERST kan een rol spelen in alle soorten conflicten, zoals bijvoorbeeld arbeidsconflicten, familiezaken (ook echtscheiding), burenruzies, consumentenzaken en verschil van mening met de gemeente of een andere overheidsinstantie. Het is geschikt voor zowel grote als kleine conflicten en voor alle partijen. Hierdoor is mediation geschikt voor particulieren, bedrijven, instanties en overheden.

Mediation is vaak sneller en goedkoper dan procederen.

Beide partijen hebben invloed op de uiteindelijke uitkomst. Bij mediation kun je zelf onderhandelen over de uitkomst. U bent daardoor ‘eigenaar’ van de oplossing. In een juridische procedure bepaalt de rechter de uitkomst.

MEDIATION EERST bemiddelt en adviseert bij geschillen over de volgende onderwerpen.

 • arbeid, ontslag, ambtenaren
 • echtscheidingen, partnerschap, samenwonen
 • geschillen in familieverband, erfenis en estate planning
 • zakelijke geschillen, ondernemer, MKB
 • geschillen met de overheid
 • vastgoed, huur, VvE
 • burengeschillen, interculturele mediation

Enige contra-indicaties:

 • Als er geen onderhandelingsruimte is
 • Als een van de partijen een principiële uitspraak wil hebben
 • Bij een te hoge graad van escalatie
 • (Te) grote machtsongelijkheid