Mediation bij een zakelijke conflict

Welke rol kan mediation spelen bij een zakelijk conflict? In vergelijking met een rechtszaak heeft mediation bij een zakelijk conflict een aantal voordelen: u behoudt een werkbare relatie met uw opponent, het is veel goedkoper en u heeft invloed op het eindresultaat. Hieronder lichten we dat toe, geven een aantal voorbeelden van zakelijke conflicten waarbij een mediator kan helpen en vertellen we u ook wanneer mediation waarschijnlijk niét de oplossing is voor een zakelijk conflict.

Hoe werkt mediation bij een zakelijk conflict?

Wanneer twee ondernemers een zakelijk conflict willen oplossen kunnen zij besluiten om een mediator aan te stellen. Deze mediator werkt dus niet in opdracht van de één of de ander, maar voor hen beiden. Hij is onpartijdig. Zijn rol is om beide partijen te helpen om gezamenlijk hun conflict op te lossen.

Een mediator zal in gesprekken met beide partijen gaan zoeken naar de werkelijke reden van het conflict. Hij zal proberen partijen begrip te laten krijgen voor de belangen en meningen van elkaar. Vervolgens zal hij samen met partijen zoeken naar de beste oplossing van het conflict. Daarbij leveren waarschijnlijk beiden iets in, maar winnen ook iets. Beide partijen hebben dan een aandeel in de oplossing van het conflict.

Mediation behoudt de zakelijke relatie

Als het conflict met een klant is waar u eigenlijk wel zaken mee wilt blijven doen of met een partij (inclusief interne partners, zoals mede-directeuren of aandeelhouders) waarmee u samen wilt blijven werken, maakt een rechtszaak meer kapot dan dat het een oplossing biedt. Vaak verharden de standpunten van partijen zich tijdens de rechtszaak. U hebt bovendien geen invloed op de uitkomst: de rechter heeft het laatste woord. Als de rechterlijke uitspraak gedaan is, is de sfeer vaak zo verpest dat u verdere samenwerking wel kunt vergeten.

Met hulp van een mediator lost u echter, samen met uw opponent (de ‘tegenstander’), uw conflict in gezamenlijk overleg op. De mediator helpt u om begrip te tonen voor uw opponent (en vice versa) en rekening te houden met de belangen van beiden. De uiteindelijke oplossing van het conflict bereikt u samen en u kunt in een goede sfeer uit elkaar gaan. En het belangrijkste: u kunt met elkaar blijven samenwerken, want niemand heeft ‘verloren’.

Mediation is goedkoper dan een rechtszaak

Welke kosten zijn er met een rechtszaak bij een zakelijk conflict gemoeid? U moet een advocaat in de arm nemen, en uw tegenstander natuurlijk ook. Als ondernemer kunt u een toevoeging wel vergeten; u zult de volledige rekening van uw advocaat zelf moeten betalen. Bij sommige zaken (bijvoorbeeld incasso’s) krijgt u te maken met griffierecht. En als u de rechtszaak verliest, kunt u veroordeeld worden tot het betalen van de proceskosten van de tegenpartij.

Om een paar bedragen te noemen: bij een eenvoudige zaak bent u al snel € 2.000 kwijt aan uw advocaat, bij een complex, langlopend proces kunt u gerust aan tienduizenden euro’s denken. Griffierecht varieert van € 500 tot € 5.000. En als u de rechtszaak verliest kan de rechter u tot proceskosten veroordelen, ergens tussen enkele honderden en enkele duizenden euro’s. Dit is bijna altijd minder dan de werkelijke kosten van uw opponent, maar dat betekent dat u ook maar een klein deel van uw werkelijke kosten vergoed krijgt als u zelf wint!

Een mediator is in alle gevallen veel goedkoper, al was het maar omdat beide partijen ieder de helft van de kosten voor mediation betalen. Bovendien is een zakelijk conflict bij mediation veel sneller opgelost, omdat beide partijen samen naar een oplossing toewerken, in plaats van – bij een rechtszaak – de hakken in het zand te zetten.

Met mediation houdt u zelf invloed op het resultaat

Bij een rechtszaak leggen beide partijen hun standpunt voor aan de rechter (met behulp van hun advocaat), eventueel aangevuld met een comparitie van partijen. De rechter beoordeelt uiteindelijk alle informatie aan de hand van wat juridisch juist is en ‘redelijkheid en billijkheid’, en spreekt een vonnis uit. Daar moet u het dan mee doen.

Een rechter kan zich vergissen; hij is bijvoorbeeld geen specialist in uw vakgebied. Uw tegenstander of zijn advocaat kan slimmer zijn. Vaak heeft u tijdens het proces geen idee welke kant het opgaat; de rechter laat zich niet in de kaart kijken. In veel gevallen zijn partijen verbaasd over het vonnis en is het vonnis een tegenvaller.

Bij mediation gaat dit heel anders. In een open communicatie helpt een mediator partijen begrip voor elkaars standpunten en motivaties te krijgen. Stapsgewijs zal de mediator proberen te bereiken dat partijen dichter tot elkaar komen. Het eindresultaat is een oplossing waar beide partijen mee kunnen leven. Met behulp van de mediator werkt u daar, samen met de andere partij, naar toe. Geen verrassingen, geen winnen of verliezen, maar win/win.

Welke zakelijke conflicten zijn geschikt voor mediation?

Eigenlijk is ieder zakelijk conflict geschikt voor mediation, zolang beide partijen (nog) bereid zijn om met elkaar te praten. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Ontslagzaken;
 • Contracten;
 • Conflicten tussen directeuren en/of aandeelhouders;
 • Agentuurzaken;
 • Conflicten over levering en betaling;
 • Conflicten over intellectuele eigendom en merkrecht.

Echter, als u mediation wilt, maar uw tegenpartij wil een rechtszaak, dan kunt u uw tegenpartij niet dwingen een mediation aan te gaan. Wanneer u vervolgens in een rechtszaak kunt aantonen dat u mediation heeft voorgesteld en de tegenpartij deze heeft afgewezen, staat u wel sterker in die rechtszaak. De rechter kan partijen wel verplichten tot mediation (bijvoorbeeld in deze zaak). Wanneer werkt mediation niet bij een zakelijk conflict?

Er zijn situaties waarbij mediation een zakelijk conflict niet kan oplossen:

 • Als één van de partijen een veel sterkere positie heeft.
 • Als één partij een veel groter bedrijf is dan het andere, kan deze proberen de ander te intimideren. (Een rechter heeft daar overigens vaak geen sympathie voor.)
 • Als het conflict te ver is geëscaleerd om nog redelijkheid te kunnen betrachten.
 • Wanneer één van de partijen een onverdedigbaar standpunt heeft, dus eigenlijk ‘geen zaak’ heeft.
 • Als één bedrijf, bijvoorbeeld gebaseerd op interne bedrijfsregels, per se een juridische uitspraak nodig heeft.

Wacht er niet te lang mee

Wanneer een zakelijk conflict ontstaat kunt u het beste zo snel mogelijk met elkaar om de tafel gaan zitten. Hoe langer u wacht, hoe groter het conflict wordt. Waarom is het een goed idee om een mediator in te schakelen? Een mediator kan ervoor zorgen dat er een positieve sfeer ontstaat om tot een oplossing te komen. Dat werkt beter en sneller dan wanneer je met kwade koppen tegenover elkaar gaat zitten.

Dreigt er een zakelijk conflict en twijfelt u over wat de beste oplossing is? Neem dan contact op of bel mij: 0610949917 voor een vrijblijvend gesprek. Wij kunnen snel beoordelen of het conflict geschikt is voor mediation of dat u toch beter een advocaat kunt inschakelen.