Hoe verloopt een mediation?

Hoe verloopt een mediation?

Mediation bestaat uit een aantal gesprekken tussen beide partijen, onder leiding van een gecertificeerde mediator. Gemiddeld zijn 2 tot 4 gesprekken nodig van elk ongeveer anderhalf uur.

In het eerste gesprek worden de spelregels uitgelegd. Deze staan ook in de mediationovereenkomst, die beide partijen ondertekenen. Ook staat er bijvoorbeeld in dat er vertrouwelijk met gegevens moet worden omgegaan en wat de kosten zijn. Verder wordt besproken wat er nu eigenlijk precies speelt.

Oplossingen
De mediator brengt van beide partijen alle belangen in kaart, ook de niet-juridische. Partijen moeten bijvoorbeeld in de toekomst met elkaar blijven samenwerken en dan is het in hun belang dat de ze goed met elkaar kunnen praten. In de gesprekken zoek je stapsgewijs naar oplossingen waarmee beide partijen vrede kunnen hebben.

De oplossingen kunnen puur praktisch zijn, maar ze kunnen ook gericht zijn op verbetering van de onderlinge communicatie. Aan het eind van elk gesprek vat de mediator samen wat er bereikt is en wordt een vervolgafspraak gemaakt.

De gevonden oplossingen worden aan het eind van de mediation gecontroleerd op haalbaarheid. Hierbij wordt zo nodig een externe deskundige (bijvoorbeeld een advocaat of een financieel adviseur) ingeschakeld. Zijn de oplossingen haalbaar dan worden ze vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Hierin staat welke taken en verplichtingen beide partijen op zich hebben genomen.

Dit vind je misschien ook leuk...