Gemeente Zwolle: bezwaarschrift oplossen door mediation

Gemeente Zwolle bezwaarschriften oplossen door mediation - Mediation Eerst

Recent lazen wij dat de Gemeente Zwolle de praktijk rond een bezwaarschrift heeft aangepast. Daarbij is de mogelijkheid opgenomen om gebruik te maken van mediation. Het beoogde doel van deze verandering is om de bezwaarschriftprocedure goedkoper, efficiënter en korter te maken. Wij denken dat de inzet van mediation bij de bezwaarschriftenpraktijk voor alle partijen een bevredigender resultaat oplevert. We hopen dan ook dat andere gemeenten dit goede voorbeeld zullen volgen.

Een bezwaarschrift indienen bij de gemeente

Wat is de gebruikelijke gang van zaken rond het indienen van een bezwaarschrift bij een gemeente? Als een gemeente een besluit neemt kunnen belanghebbenden (burgers of bedrijven) tegen dat besluit schriftelijk een bezwaar indienen. De gemeente moet dan binnen zes weken na de bezwaartermijn een besluit nemen over dat bezwaar. In sommige gevallen kan de termijn, waarin een besluit genomen moet worden, verlengd worden. Vaak stelt de gemeente een adviescommissie aan; dan is de termijn twaalf weken.

In veel gevallen krijgt de indiener van het bezwaar een uitnodiging van de gemeente om zijn bezwaar toe te lichten tijdens een hoorzitting. Degene die het bezwaar indiende kan zelf naar die hoorzitting gaan, zich laten vertegenwoordigen (door bijvoorbeeld een advocaat) of een combinatie van beide. Partijen kunnen zich voorbereiden door alle stukken rond het besluit en bezwaar in te zien.

Als de gemeente een beslissing heeft genomen krijgen alle partijen hiervan schriftelijk bericht. Als het bezwaar (deels) is afgewezen kan degene die het bezwaar heeft ingediend hiertegen binnen zes weken in beroep gaan.

Nieuwe aanpak van een bezwaarschrift door de Gemeente Zwolle

De Gemeente Zwolle heeft nu een alternatief voor de behandeling van een bezwaarschrift door een adviescommissie met een hoorzitting. De oorzaak hiervan is het steeds vaker voorkomen van de inzet van premediation en mediation. De procedure rond de bezwaarschriftenpraktijk is door de gemeente gewijzigd door de toevoeging van het ‘ambtelijk horen’. In de praktijk houdt dit in dat een ambtenaar contact opneemt met degene die het bezwaar indiende. Met hulp van een mediator overleggen partijen daarbij hoe ze hun geschil kunnen oplossen.

Doel van de Gemeente Zwolle is om een besparing van kosten te realiseren bij de behandeling van een bezwaarschrift. De bedoeling is om kwaliteit en zorgvuldigheid van de behandeling te behouden. De bezwaarschriftenpraktijk wordt eenvoudiger en men bereikt een efficiëntere inzet van medewerkers van de gemeente.

Voordeel van de indiener van het bezwaarschrift

Wij zien nog een belangrijk voordeel voor de indiener van het bezwaarschrift bij de gemeente. Op de gebruikelijke wijze zijn er eigenlijk maar twee stappen in de bezwaarschriftenpraktijk: het besluit en het bezwaar. Daarna moet de indiener maar afwachten wat de adviescommissie van de ingediende stukken maakt. De indiener heeft hier geen invloed meer op. Bij mediation is er sprake van een doorgaand overleg onder bekwame begeleiding van een mediator. Alle reden om aan te nemen dat de uitkomst van de bezwaarschriftprocedure nieuwe stijl een bevredigender resultaat oplevert. Voor beide partijen overigens!

Wilt u zelf een bezwaarschrift indienen bij een gemeente?

Overweegt u zelf om een bezwaarschrift in te dienen bij uw gemeente? (Of heeft u een ander conflict met de gemeente?) Dan is het belangrijk om in een vroeg stadium te overleggen met een mediator. We weten niet bij voorbaat of uw gemeente eenzelfde regeling rond de bezwaarschriftenpraktijk heeft. U mag zich echter altijd laten vertegenwoordigen door een mediator bij een bezwaarschriftprocedure. Laten we samen kijken of we mediation kunnen inzetten bij uw gemeente.

Wilt u zelf eens bespreken hoe mediation kan bijdragen aan de oplossing van uw conflict met de gemeente? Ik ben mediator in Den Haag en ondersteun regelmatig particulieren en bedrijven bij conflicten met gemeenten en andere overheden. Neem contact op of bel mij: 0610949917 voor een vrijblijvend gesprek.

Bronnen

Bezwaarschriftenpraktijk is veranderd (Rtvfocuszwolle.nl)

Wat gebeurt er nadat ik bezwaar heb gemaakt tegen een beslissing van de overheid?

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.